De toekomst van werk

Onze opvatting over ‘werk’ verandert

In gezinnen streven beide ouders een carrière na. Ze maken strategische keuzes waarin een gezonde werk-privébalans, persoonlijke ontwikkeling en lichamelijke en mentale gezondheid zwaar wegen. Werk moet leuk zijn, zeker omdat je nog werkt tot je zevenenzestig jaar bent, of ouder.

Tegelijkertijd is het ziekteverzuim in Nederlandse organisaties hoger dan ooit. De belangrijkste reden van uitval zijn psychische klachten. De afgelopen jaren schommelt het aantal Nederlanders met burn-outklachten rond de 1,2 miljoen (TNO). Sowieso geldt werkstress al jaren als een belangrijk arbeidsrisico.

Een te lage autonomie of juist te hoge taakeisen. Een gezinsleven dat ook aandacht eist. Geen tijd om jezelf op te laden. Ontevreden zijn met de kant die je opgaat.

Geen wonder dat mensen uitvallen. Voor organisaties ligt er een belangrijke taak om zulke disbalansen te herkennen, en daarop actie te ondernemen.

 

De mens op de eerste plek

Mensen zijn nu en in de toekomst het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Werken aan Werk hanteert daarom een people first-aanpak. Drie thema’s vormen de rode draad:

  • Balans (werk-privé)
  • Vitaliteit (gezonde werknemer)
  • Ontwikkeling (persoonlijk leiderschap)

Deze thema’s bieden overkoepelende oplossingen voor verzuim en preventie, aantrekkelijk werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en de gezonde werkvloer. Alleen is de blik gericht op de mens. En waar het beleid zich richt op het balanceren van enerzijds de eisen die het werk stelt, en anderzijds de autonomie van de werknemer, laat het ook sociale steun zien van de organisatie, naar de medewerker.

Wat betekent dat voor de HR afdeling?

HR is niet langer een faciliterende afdeling, maar een essentieel onderdeel van het managementteam. In beleid zijn goed werkgeverschap (hoe maak je je huidige werknemers gelukkiger en gezonder) en aantrekkelijk werkgeverschap (de standaarden en extra’s die het werken bij jou zo leuk maken) terugkerende thema’s.

 

HR-advies voor organisaties

Wat betekent dat voor de professional?

De professional van nu maakt bewuste keuzes en weet wat hij wil. Maar zonder de juiste begeleiding slaat dit door naar stress, burn-out of bore-out. Begeleiding van een loopbaanprofessional helpt talenten te vergroten, leren van het verleden en successen te ontwikkelen.

Loopbaanontwikkeling voor professionals

Klaar voor de toekomst?

Maak nu werk van werk.